Projecten

Amersfoort Creatieve Stad verbindt, inspireert en faciliteert de creatieve industrie in Amersfoort en omgeving. Het project is een initiatief van de Gemeente Amersfoort. In samenwerking met het regionale bedrijfsleven en verschillende kennis- en netwerkorganisaties zet Amersfoort Creatieve Stad projecten op die bijdragen aan de ontwikkeling van een creatief/innovatief ondernemersklimaat en versterking van de economisch slagkracht van de regio.

 • AmersfoortBreed
  Het project AmersfoortBreed is een initiatief van de gemeente Amersfoort om samen met ruim 16 maatschappelijke partners te werken aan breedbanddiensten op het gebied van zorg, onderwijs, media, cultuur en sport voor de bewoners van Amersfoort en Leusden. Met dit project wordt ingezet op een stevige ambitie: Regio Amersfoort gaat in de komende 3 jaar een top 5 positie in Nederland verkrijgen op het gebied van diensteninnovatie op breedband-netwerken.
  Zie berichtgeving AmersfoortBreed
 •  

 • Ontwikkeling Broedplaatsen
  Amersfoort schept ruimte voor creatieve bedrijven. Niet op een saai kantorenpark, maar op inspirerende en verrassende locaties. Waar kunstenaars, ontwerpers, schrijvers, denkers en doeners elkaar vinden, elkaar helpen en elkaar scherpen. Alle ruimte voor jouw ding.  Op het Oliemolenkwartier, de Wagenwerkplaats en andere inspirerende plekken in de stad.
  Zie: berichtgeving Broedplaatsen
 •  

 • Game in the City / Dutch Game Awards
  Game in the City is een jaarlijks terugkerend evenement rondom de toepassing van gametechnologie in o.a. marketing, educatie en business. Daarnaast worden hier jaarlijks de Dutch Game Awards uitgereikt, de Oscars voor de gameindustrie. Het is een congresdag, netwerkevenement en happening rondom gaming en nieuwe media. Game in the City biedt inspiratie, interactie en beleving.
  Zie berichtgeving Game in the City
 •  

 • Salon aan de Eem
  Salon aan de Eem is een meerdaags event in Amersfoort. In het Oliemolenkwartier in Amersfoort ontmoeten creativiteit en business elkaar. De raakvlakken tussen deze twee werelden zijn divers. De resultaten significant: organisaties die design toepassen in hun business halen structureel meer omzet dan bedrijven die dat niet doen. Amersfoort Creatieve Stad organiseert met Salon aan de Eem een event waarbij die twee werelden elkaar ontmoeten. Het congres Design & Marketing is een van de pijlers van Salon aan de Eem.
  Zie: berichtgeving Salon aan de Eem
 •  

 • Diensteninnovatie
  98% van de bedrijven in de regio Amersfoort is dienstverlenend. En over één ding is iedereen het eens …innoveren moet! Daarom heeft Amersfoort Creatieve Stad het programma Diensteninnovatie ontwikkeld. Het programma wil een brug slaan tussen creativiteit en (zakelijke) innovatie van diensten. Het programma richt zich op alle dienstverlenende organisaties in de regio Amersfoort, zowel profit als non-profit.
  Zie berichtgeving Service Design

 • Co-creatie videocontent
  Vanuit de pilots van AmersfoortBreed en ander projecten in de stad bestaat de behoefte aan het produceren en distribueren van videocontent. Amersfoort Creatieve Stad geeft hier samen met ROC Midden Nederland enHogeschool Utrecht concrete invulling aan. Onder begeleiding van professionals uit het netwerk van Amersfoort Creatieve Stad zorgen een vijftal videoteams voor registratie van diverse activiteiten in de stad. De video items worden onder meer gepubliceerd op het platform van AmersfoortBreed.
 •  

 • Standaardisering op Open Source technologie en Open Standaarden
  Bij de ontwikkeling van webservices voor de projecten van Amersfoort Creatieve Stad, Amersfoort Breed en andere stadsbrede projecten wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van Open Source principes. Door het uitwisselen van kennis, kunde en code kunnen projecten niet allee sneller en tegen lagere kosten worden gerealiseerd. Ook informatie- en datauitwisseling tussen de verschillende projecten wordt daardoor vergemakkelijkt.

 

 • Amersfoort Innovatief Sterk
  Amersfoort heeft een groot potentieel aan kennisintensieve en creatieve bedrijven. De sectoren creatieve industrie en ICT zijn een belangrijke motor voor de Amersfoortse en regionale economie. Het gemeentelijke programma Amersfoort Innovatief Sterk richt zich – met steun van de EU – op innovatie en ondernemerschap binnen deze sectoren.  Amersfoort Creatieve Stad maakt onderdeel uit van dit programma.