Taskforce Innovatie Regio Utrecht

TFI brengt partijen met elkaar in contact en laat ze inhoudelijke kennis en expertise delen. Waar mogelijk wordt concrete samenwerking geïnitieerd en gestimuleerd. TFI schakelt tussen verschillende niveaus, variërend van individuen en kleine bedrijven tot grote (inter)nationaal opererende bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort wil het creatieve klimaat in de stad versterken en een belangrijke positie bekleden op het gebied van creatieve bedrijvigheid. Het hoog potentieel aan creatieve bedrijven vormt een belangrijke spil in het realiseren van deze ambitie. Amersfoort wil het aanwezige potentieel maximaal benutten door te investeren in kennis, creativiteit, talent en innovatie.