SIDN fonds voor internetinnovatie met maatschappelijke waarde

Subsidie voor ontwerp, prototype en opschaling

Voor de tweede keer dit jaar is er financiering beschikbaar voor organisaties met ideeën om het internet op een vernieuwende manier in te zetten. Deze subsidie is bedoeld voor zowel de fase van idee naar ontwerp, als van prototype naar opschaling.

Subsidie SIDN voor veel innovatiefasen

Het doel van het SIDN fonds (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet. Op deze manier wil het fonds een extra bijdrage leveren aan de welvaart en welzijn van Nederland. Het fonds ondersteunt vernieuwende internetprojecten met een disruptieve potentie en maatschappelijke meerwaarde die niet vanzelfsprekend financiering kunnen vinden. Een voorbeeld van een dergelijk project is bijvoorbeeld een online toepassing die burgers helpt met specifieke juridische vragen of de ontwikkeling van een app die slechtzienden helpt zelfstandig te reizen.

Nederland, Amsterdam, 10-11-2010 Ondernemer Stefan Fountain van online adresboeksysteem Soocial. foto: Elmer van der Marel

De subsidie is bedoeld voor veel fasen van het innovatieproces. Ten eerste is er subsidie voor het uitwerken van een goed idee naar demo, pilot of experimenteel ontwerp. Deze subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per project en mag door zowel rechts- als natuurlijke personen worden aangevraagd. Zolang er maar wel een duurzaam commercieel model aanwezig is.

Ten tweede is er ook subsidie voor de doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing. Deze subsidie is alleen voor rechtspersonen en kan oplopen tot maximaal 75.000 euro. Na de subsidieronde in maart dit jaar is er nu tot 21 september opnieuw financiering beschikbaar.

Focus is doorslaggevend

Om voor financiering vanuit het SIDN fonds in aanmerking te komen, moet een project innovatief zijn en gericht zijn op internet, internettechnologie of het gebruik van internet. De oplossing moet primair maatschappelijke impact in Nederland hebben. Centraal daarbij staat de toepassing van een bestaand idee in een nieuwe context, ontwikkeling van een nieuw idee of toepassing van nieuwe digitale technologie. Samenwerking met belangrijke spelers in de Nederlandse internetbranche, zoals registrars, hosters en internetproviders geldt als een pluspunt.

Omdat het SIDN fonds een aantrekkelijke regeling is voor een brede doelgroep en zich richt op veel innovatiefasen, is focus belangrijk. Heeft u een project(idee) waarvan u denkt dat het in aanmerking komt voor het SIDN fonds? Neem dan contact op met PNO Consultants