Provincie Utrecht en zes gemeenten werken samen rond open data

Om te bevorderen dat overheden hun kennis en ervaringen op het gebied van open data delen, gaan de provincie Utrecht en zes gemeenten met elkaar samenwerken.

Wat is de aanleiding?
De regio Utrecht wil voorsorteren op de transitie in economie en samenleving. Zij wil nieuwe technologieën slim gebruiken in business en dagelijks leven, met respect voor de privacy van de inwoners. Mensen in de regio nu en in de toekomst veilig en gezond te laten leven, vraagt om nieuwe, slimme ict-oplossingen. Hier maakt open data een groot deel vanuit.

Hoe hebben ze het aangepakt?
Ondertekening van een convenant luidde de samenwerking in van de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht. Dat luidde het begin in van de nieuwe samenwerking.

Binnen deze samenwerking kunnen de partijen afspraken maken over standaarden, de ontsluiting van de datasets en de datasets zelf. Hiermee wordt de effectiviteit van het open databeleid van elk van de aangesloten gemeenten versterkt. Door bijvoorbeeld mobiliteitsdata te bundelen en gezamenlijk te ontsluiten, kunnen aanbieders van mobiliteitsdiensten betere diensten bouwen.

Enkele voorbeelden waarbij gebruik is gemaakt van open data:

  • Social Charging, een locatie-gebaseerd sociaal netwerk voor eigenaren van elektrische auto’s;
  • GoOV, een app voor mensen die moeite hebben zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer;
  • De Utrechtse P-route voor fietsers, een digitale wegwijzer voor fietsers naar vrije parkeerplekken in de fietsenstallingen;
  • Mobility Monday ter vermindering van het spitsverkeer.