Architectuurcafe: Bottom Up of Top Down, wat is het beste voor de stad?

Ons land is in de ban van burgerparticipatie, een traject waarbij ontwikkelingen niet meer van bovenaf gestuurd worden, maar tot stand komen dankzij of door het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners. Een interessante ontwikkeling. Burgers geven input, nemen initiatieven en verbreden het draagvlak van ontwikkelingen. De gemeente treedt in deze gevallen vooral faciliterend op en toetst ‘door de oogharen’. Talloze interessante en meer of minder tijdelijke projecten komen op deze manier tot stand. Toch doen we de top down-methode tekort als we die afserveren als een ondemocratische wijze van stadsontwikkeling. Er zijn ook talloze signalen dat burgerparticipatie niet de heilige graal is. Hoe verhoudt de overheid zich in dit soort processen tot de burger? Tijdens het Architectuurcafé van 16 maart as liggen de ‘pro-s & cons’ van Bottom up en Top down stevig onder loep.

Architectuurcafe: Bottom Up of Top Down

Wanneer: woensdag 16 maart
Locatie: Zandfoort aan de Eem, Eemlaan 100, 3812 ED Amersfoort.
Aanvang: 19:30, start programma om 20:00

image001

Aan het Architectuurcafe werken mee: Carl Weeber, aanvankelijk bekend als fel tegenstander van de zogeheten Nieuwe truttigheid in de Nederlandse architectuur. In 1997 lanceerde Weeber het begrip ‘Het Wilde Wonen’ als protest tegen de rigide Nederlandse woningbouw, dat later naar het Gewilde Wonen werd omgedoopt; Thijs Asselbergs, directeur van Thijs Asselbergs architectuurcentrale, sinds 2008 verbonden aan de TU Delft als professor voor de leerstoel Architectural Engineering; Stadmaker Frans Soeterbroek;  Jeanet Kullberg en Andries van den Broek, senior onderzoekers van het Centraal Planbureau; Hans Teerds, architect, blogschrijver, publicist en onderzoeker aan de TU Delft; Mariet Schoenmakers, stedenbouwkundige en directeur AM Concepts bij gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM.

Gespreksleiding: Felix Rottenberg

bottom up of top down?

De steeds weer terugkerende vraag is: wie is er in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit en wie ziet er toe op het geheel? Welke rol heeft de overheid in een participatiemaatschappij? Daarbij blijkt burgerparticipatie regelmatig geen garantie democratisch gehalte. Ook nu zien we de sterkste vaak winnen in bottom upprocessen. Kortom, Het ligt aanzienlijk genuanceerder. En juist de nuances zijn vaak zo wezenlijk. Zo lijken we soms vergeten dat de overheid zelf een direct voortvloeisel is van onze democratie. Overheidsbeslissingen zijn omgeven door inspraak en kennen ook diverse vormen van participatie. Tegelijkertijd valt op het democratisch gehalte van burgerparticipatie ook heel wat af te dingen, al ligt het gevoelig om dit soort uitspraken te doen. Staat burgerparticipatie echt gelijk aan de ultieme vorm van democratie, en recht tegenover het hiërarchische en ondemocratische top down?

 

Bezoek aan het Architectuurcafé is kosteloos. Aanmelden is niet verplicht, maar wel welkom. Stuur een e-mail naar adinda.vanwely@fasade.nl.