Dienstontwikkelaars gezocht voor nieuwe producten/diensten Health en Energy

iMMovator is op zoek naar bedrijven die komend half jaar willen meebouwen aan nieuwe producten en diensten op twee crossovers: Health en Energie. Bij Health draait het om thuis wonen met dementie. Bij Energie over datagedreven diensten voor energiebedrijven en gebruikers.

Health: Thuis wonen met dementie
Op afzienbare termijn worden mensen met dementie niet meer opgenomen in een verzorgingshuis, maar blijven ze thuis wonen. Dit geldt ook voor patiënten met een relatief zware zorgindicatie (ZZP4). Hoe kunnen we producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan een veilige omgeving thuis? Hoe kunnen mantelzorgers worden ondersteund? Welke diensten kunnen voor zorginstellingen worden ontwikkeld?

Zorginstellingen in Gooi en Vechtstreek hebben zich al bereid verklaard mee te werken aan pilots. Wil jij (mee)bouwen aan oplossingen die er aan bijdragen dat mensen met dementie thuis kunnen blijven wonen? Kun je steun van TNO en andere dienstenontwikkelaars daarbij gebruiken en ben je bereid jouw kennis te delen? Sluit je dan aan bij het spoor rondom Health. Kijk hier voor meer info.

Energy: Datagedreven diensten voor energietransitie
De energiesector is in transitie. Van een centrale energievoorziening naar decentrale intelligente systemen met lokale opwekking, opslag en onderling delen van energie. Energiedata speelt een steeds belangrijkere rol in de energiesector. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie-infrastructuur. Of om mensen in staat te stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie?

Sluit je aan bij het Energy spoor als je vol zit met ideeën om diensten te ontwikkelen op energie data. We gaan aan de slag langs twee lijnen: enerzijds de uitbouw van de Energieatlas voor heel Nederland en anderzijds op basis van realtime verbruiksdata zoals die in netwerken en huishoudens nu beschikbaar zijn, bijv in projecten als PowerMatchingCity. Kijk hier voor meer info.

Branche innovatieagenda: Samen diensten ontwikkelen
Tot de zomer willen we met een groep bedrijven (vnl MKB) aan de slag om vernieuwende producten en diensten te ontwikkelen. Daarbij word je ondersteund door iMMovator en TNO, die samenwerken in het kader van een Branche innovatieagenda. IMMovator brengt je in contact met mogelijke partners, launching customers en maakt je wegwijs in financieringsmogelijkheden. TNO ondersteunt de deelnemers met kennis over innovatieve technologie en vernieuwende business modellen. Ook kijken we hoe vervolg kan worden gegeven aan veelbelovende concepten, diensten en samenwerkingsverbanden op dit gebied.

Voor Health en voor Energy worden los van elkaar drie co-creatie-werksessies georganiseerd:

  • Workshop 1 (feb): VERKENNEN case en oplossingsrichtingen, incl formeren groepen van samenwerkende bedrijven en benoemen benodigde aanvullende kennis/expertise
  • Workshop 2 (april): VERDIEPEN oplossingen en mogelijke diensten
  • Workshop 3 (juni): OOGSTEN businesscases, pilots en vervolg.
  • 18 juni: Eindpresentaties tijdens Mediapark Jaarcongres 2015

Geïnteresseerd om deel te nemen aan een van de twee (of beide) sporen? Schrijf je dan in en bouw met ons mee!

Kick-off Health: 12 februari te Hilversum
Kick-off Energy: 4 februari te Hilversum