Mobiliteits apps Roudle en Social Charging winnen elk 50.000 ontwikkelbudget

De applicaties ‘Roudle’ en ‘Social Charging’ hebben de Smart Mobility Challenge 2014 overtuigend gewonnen. Daarmee slepen de ontwikkelaars Brentjens GEO-ICT en Blue Max elk 50.000 euro in de wacht voor doorontwikkeling van hun toepassingen.

De winnaars werden woensdag 10 december tijdens de Get Connected bijeenkomst van de Economic Board Utrecht bekend gemaakt door Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën van de provincie Utrecht. De winnaars zijn online gekozen door ruim 3.500 lezers van Webwereld en door een jury van vijf prominente ondernemers / beleidsmakers op het gebied van innovatie en mobiliteit. Opvallend is dat beide jury’s tot dezelfde winnaars komen, uit een totaal van vijf genomineerden.

Gedputeerde Van Lunteren feliciteert winnaars Smart Mobility Challeneg 2014

Roudle – wise to meet 
Roudle is een locatieplanner die de meest duurzame plaats berekent om samen te komen met een groep mensen. Ideaal voor vergaderingen met relaties uit verschillende delen van het land. 
“In een wereld waar CO2 uitstoot gereduceerd dient te worden biedt Roudle een objectieve oplossing in de vorm van de meest geschikte vergaderlocatie. Mijn keuze is niet alleen gebaseerd op het concept en de mogelijke verdienmodellen die het platform met zich meebrengt maar met name ook de technische uitwerking van het concept zoals gepresenteerd in de video.” schrijft een van de leden van de prominentenjury.

Social Charging – social netwerk help e-rijders aan meer elektrische kilometers
Social Charging grijpt in op de sociale verantwoordelijkheid van de gebruikers van openbare laadpalen. Het helpt om andere e-rijders te benaderen met het verzoek om laadpalen vrij te maken van opgeladen voertuigen. “Deze app legt boven op een laag van geo-informatie (waar staan die oplaadpalen) een laag van sociale interactie (waarschuw me als de paal vrij komt) en dat maakt voor mij deze app het meest interessant van de vijf” schrijft een ander lid over Social Charging.

100.000 euro ontwikkelbudget
De prijs van 100.000 euro is, in het kader van het mobiliteitsprogramma Beter Benutten (http://www.beterbenutten.nl), beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en de provincie Utrecht. Het ontwikkelbudget moet besteed worden aan de realisatie van de winnende concepten. In het eerste kwartaal 2015 dienen beide winnaars een volledig werkende applicatie op te leveren.

Smart Mobility Challenge 2014
De Smart Mobility Challenge 2014 is een initiatief van de Economic Board Utrecht. Appbouwers en ICT bedrijven werden uitgedaagd om met behulp van het Smart Mobility Platform Utrecht nieuwe digitale mobiliteitsdiensten te ontwikkelen.  Vijftien voorstellen werden ingediend. Na een pitch voor de vakjury werden de vijf beste concepten voorgelegd aan een publieksjury en een prominentenjury.

Smart Mobility Platform
Het Smart Mobility Platform Utrecht (http://www.smartmobilityutrecht.nl/) is een digitaal platform waarop private en publieke informatie rondom mobiliteit op een eenvoudige manier wordt ontsloten zodat dienstverleners gemakkelijk kunnen beschikken over data. Met behulp van ontwikkelde diensten kunnen bedrijven en organisaties hun medewerkers, bezoekers en leveranciers beter informeren, verleiden en sturen, wat leidt tot een positief effect op de mobiliteit. Ook kunnen consumententoepassingen worden ontwikkeld.