Smart Mobility Challenge onderweg

smart mobility challenge_1Vrijdag 10 oktober vond de informatiebijeenkomst plaats voor deelnemers aan de Smart Mobility Challenge. De Smart Mobility Challenge richt zich op de ontwikkeling van informatiediensten die het reizen en vervoeren in Nederland comfortabeler en/of efficiënter maken, met behulp van het Smart Mobility Platform.

Tijdens de bijeenkomst 10 oktober bleek dat het thema al volop leeft onder de belangstellenden. Er waren al veel ideeën om het platform nuttig te gebruiken bij verkeer en vervoer in de Utrechtse regio. Naast uitleg over de achtergrond, de werking van het platform, kostenberekeningen en voorwaarden, vond er dan ook een boeiende discussie plaats. Wij zijn als organisatie dan ook erg benieuwd hoe dit zich de komende periode zal ontwikkelen.De discussies en presentaties van de bijeenkomst worden op de Smart Mobility Challenge website geplaatst.

Ook nog geïnteresseerd?

Tot uiterlijk 12 november 2014, 17.00u, is het mogelijk om voorstellen in te dienen, door middel van de briefing op de website van de Smart Mobility Challenge. Hier zijn ook alle tijdlijnen en deadlines terug te vinden.

Op de website is het ook mogelijk om vragen te stellen aan de organisatoren, bijvoorbeeld over de voorwaarden, de technische achtergrond, de prijzen, intellectueel eigendom, licenties en dergelijke. Vraag en antwoord worden op de site openbaar gemaakt.