EBU Research – Infographic Creatieve Industrie

Met circa 25.000 banen speelt de Utrechtse Creatieve Industrie (CI) op nationaal niveau mee in de voorhoede. Ook ten tijde van de crisis blijkt de CI in Utrecht een groeiende sector te zijn.

Naar de infographic

De creatieve industrie (CI) is de verzamelnaam voor uiteenlopende bedrijven in kunst en cultureel erfgoed, media en entertainment en de creatieve zakelijke dienstverlening. Deze infographic, opgesteld door de Economic Board Utrecht met behulp van cijfermateriaal van PAR, LISA, CBS en DUO, geeft inzicht in de creatieve industrie in de provincie Utrecht.Ontwikkeling Creatieve Industrie Utrecht

De infographic laat zien dat de CI in Utrecht ook ten tijde van de crisis een groeiende sector is, overigens wel met een afvlakkende groei. De oplopende groei van het aantal vestigingen (12,2%) en de beperkte groei van het aantal banen (1,8%) in de periode 2011-2013 laten zien dat er in toenemende mate schaalverkleining optreedt binnen de sector. Het merendeel (90%) van het aantal werkzame personen in de CI in Utrecht is zzp’er.

Verdeling creatieve deelsectoren en opleidingsniveau

De creatieve deelsectoren in de provincie zijn redelijk gelijk verdeeld: kunst en cultureel erfgoed 35%, media en entertainment 27,5% en de creatieve zakelijke dienstverlening 37,5%. Opmerkelijk is dat er grote verschillen zijn in banengroei per deelsector. In 2013 kromp het aantal banen in Utrecht binnen kunst en cultureel erfgoed met maar liefst 9,6%. Ook de deelsector media en entertainment had in 2013 te kampen met banenkrimp van 0,2%. De creatieve zakelijke dienstverlening heeft als enige deelsector een banengroei (1,5%) weten te realiseren. De banenkrimp in de deelsectoren is mede het gevolg van overheidsbezuinigingen binnen de cultuursector en de publieke omroep. Ongeveer de helft (48%) van de afstudeerders in de richting van de creatieve industrie is HBO gekwalificeerd. Een derde (32%) heeft MBO kwalificatie en 20% van de afstudeerders heeft een WO kwalificatie. In totaal stromen ieder jaar zo’n 3000 CI afstudeerders de markt in.

Economic Board Utrecht en de Creatieve Industrie

Zoals ook blijkt uit deze infographic fungeert de regio Utrecht als kraamkamer voor de Nederlandse Creatieve Industrie en innovatieve economie. De vijf grote kennisinstituten (waaronder Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) zorgen elk jaar voor zo’n 3.000 creatieve afgestudeerden die de markt instromen. Zo blijft de creatieve industrie zich doorlopend vernieuwen. Als EBU betrekken we de Creatieve Industrie in al onze initiatieven. In de Creatieve Industrie vinden ondernemers, kennisinstellingen en overheden elkaar in structuurversterkende investeringsprogramma’s (Stepping Stones).