Inzichten en ideeën uit het Business Innovation Lab

Tijdens het tweede ThemaCafe kwamen Amersfoortse vertegenwoordigers van creatieve en reguliere bedrijven bijeen om in een Business Innovation Lab-setting met elkaar aan de slag te gaan. Doel was inzicht krijgen in wat creatief en regulier bedrijfsleven samen kunnen doen om samenwerking, cocreatie en innovatie een stevige impuls te geven.

Het Amersfoortse bedrijf Gewoon aan de Slag dat het Lab organiseerde, bracht experimentele werkvormen in om de deelnemers uit te dagen op een andere manier te brainstormen en ideeën te genereren. Hoewel dit voor sommige deelnemers vreemd aandeed, bracht het zeker resultaat.

Zo is er nog steeds behoefte aan het elkaar blijven ontmoeten, kennis delen en samenwerkingen aangaan van creatieve bedrijven. Meer kennis op het gebied van zakelijke samenwerkingsvormen, acquisitietools en projectmanagement is wenselijk. De reguliere (MKB en groter) bedrijven hebben nog steeds te weinig zicht op de creatieve power in de regio. Daarvoor zou een tool ontwikkeld kunnen worden, waarmee creatieven zichzelf en hun werkzaamheden kunnen presenteren. De grotere organisaties in de regio lijken weinig deel uit te maken van de lokale economie. Het is daardoor lastig met ze in contact te komen. De vraag is hoe ervoor gezorgd kan worden dat ze hun vraag naar creatieve en innovatieve diensten (ook) lokaal willen neerleggen. De gemeente heeft met het project Amersfoort Creatieve Stad de creatieve industrie een impuls gegeven. Maar op wat voor een manier maakt de gemeente zelf gebruik van de mogelijkheden van creatieve bedrijven in de regio? Gezien het feit dat de gemeente dit behoorlijk vaak doet, kan dit nog beter zichtbaar gemaakt worden.

Deze en meer verworven ideeën en inzichten worden door het projectteam van Amersfoort Creatieve Stad gebruikt bij de verduurzaming van het project ACS en de diverse projectonderdelen.