Inspiratiedag Games & Erfgoed

Steeds vaker worden games en game technologie toegepast buiten de entertainment sector. Ook in de erfgoedsector wordt al geruime tijd geëxperimenteerd en gewerkt met het innoveren van de beleving van erfgoed met behulp van games, game technologie én cross media. Onder leiding van Alice van Diepen (directeur Eemland archief) en vele specialisten uit de gamewereld zoals Jeroen van Mastrigt als uit de erfgoed zoals Valentijn Byvanck  wisselt u kennis uit met collega´s van erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven en toeristisch-recreatieve organisaties aan de hand van inspirerende (internationale) cases, reflecties, business modellen, strategische samenwerkingen en interactieve denksessies.


Inspiratiedag Games & Erfgoed

Datum: 2 oktober 2012
Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht (route bijgevoegd)
Doelgroep: Erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven en toeristisch-recreatieve organisaties
Doelstelling: Inspireren en tot samenwerking komen. De ontwikkeling en het gebruik van creatieve innovaties stimuleren en de zichtbaarheid van erfgoed vergroten.

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden
Twitter:  @Utrecht2018

Voor meer informatie, zoals de inhoud van de presentaties, sessies en workshops en achtergrond van de sprekers: hier en de bijgevoegde PDF.

Programma:

11.00    Inloop met broodjes
12.00 OPENING door Alice van Diepen en gedeputeerde Mariëtte Pennarts,

  1. GAMES EN ERFGOED BIJ HET TATE, Sharna Jackson Een kijkje in hoe bij het Tate museum in Londen wordt omgegaan met het toepassen van games en game elementen om de collectie inzichtelijk te maken.
  2. POSSIBLE PASTS, o.l.v. Valentijn Byvanck. Drie gamebedrijven gaan ‘live’ hun voorstel pitchen op één erfgoedcase. U hoort dus drie uitwerkingen  van één en hetzelfde uitgangspunt. Juist de gezamenlijke nabespreking zal alle partijen inspireren en nieuwe inzichten geven.
  3. GAMEFUL INNOVATION, Next steps in enhancing the heritage experience, door Jeroen van Mastrigt-Ide. Jeroen van Mastrigt schetst een inspirerend beeld van de erfgoed sector van de toekomst en welke rol het toepassen van games, game technologie en game design daarin speelt.

13.45    INTERACTIEVE SESSIES EN WORKSHOPS

Er zijn 3 rondes met diverse interactieve sessies en workshops. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  1. Business Model Canvas: ontwikkel zelf eenvoudig een model voor gaming en erfgoed 
  2. Goed opdrachtgeverschap
  3. Wie, wat, waar in gameland
  4. De crossmediale aanpak: erfgoed trans-situ
  5. Wie van de drie, welke instelling heeft het beste game concept te pakken?
  6. Learning by Doing bij het Universiteitsmuseum
  7. 3 Portfoliosessie met ieder 3 bedrijven

16.30    AFSLUITING EN BORREL

Wij stellen het op prijs als u deze uitnodiging ook rondstuurt in uw eigen netwerk, cq. deze bijeenkomst vermeldt op uw twitteraccount en in LinkedIN groepen waar u lid van bent.