ThemaCafe #2 – Business Innovation Lab

Het tweede ThemaCafe van Amersfoort Creatieve Stad is dit keer in samenwerking met het Amersfoortse bedrijf Gewoon aan de Slag. Op donderdag 30 augustus van 13.00 – 16.00 uur organiseren zij samen met  Amersfoort Creatieve Stad een Business Innovation Lab om na te denken over de vraag: ‘Wat kunnen creatieve bedrijven en het Amersfoortse MKB maar ook grote (Amersfoortse) bedrijven zoals Royal Haskoning DHV, FrieslandCampina of Yokogawa samen doen om samenwerking/ cocreatie/ innovatie een stevige impuls te geven?’ Zowel creatieve bedrijven, Amersfoortse MKB-ers als grote Amersfoortse bedrijven worden van harte uitgenodigd mee te doen tijdens dit lab.

Het Business Innovation Lab is een proeftuin voor sociale innovatie, waar facilitatoren werkvormen uitproberen. Het doel is experimenteren, en samen tot interessante inzichten komen.

Voor de volledigheid: resultaten zijn niet gegarandeerd in de proeftuin!

Zin om mee te denken over de kruisbestuiving tussen creatief en regulier bedrijfsleven? En daarbij verrast te worden door vernieuwende werkvormen? En wellicht gezamenlijk te komen op baanbrekende ideeën?
Meld je aan via http://www.gewoonaandeslag.nl/diensten/business-labs/speciale-editie-business-innovation-lab

De bijeenkomst wordt gehouden in het Ondernemerscentrum Stadsring, Stadsring 181 in Amersfoort, die hiervoor belangeloos ruimte beschikbaar stelt.
Kijk hier voor meer informatie en routebeschrijving.