11 februari Workshop “Sponsoring en succesvol subsidie aanvragen”

11 februari Workshop “Sponsoring en succesvol subsidie aanvragen”
Stichting KunstKijkRoutes maakt zich sterk voor kennisoverdracht ter versterking van kunstenaars en hun initiatieven. Deze workshop is een mooie kans om kennis op te doen over het op orde krijgen van de financiële basis voor een succesvol kunstproject.
Deze workshop is bedoeld om te leren hoe het beste een concept van een project dusdanig verwoord kan worden dat het aantrekkelijk is voor de lezer, subsidieverstrekker en/of de sponsor.
Nadruk in de workshop ligt op de inhoud van aanvraag/voorstel en hoe een goede (geloofwaardige) begroting opgebouwd kan worden. Ofwel hoe maak je de meeste kans om de subsidie of sponsoring binnen te krijgen.
Daarnaast wordt ingegaan op hetgeen tegenover de sponsoring gesteld kan worden en hoe er het beste omgegaan kan worden met een sponsor/subsidiegever tijdens een wachtperiode, gedurende het project en na afloop.
Annelou Evelein Culturele Projecten voert opdrachten uit voor derden en initieert zelf projecten. Het bureau geeft advies aan overheden en instellingen die opdrachtgever zijn voor kunst in de openbare ruimte. Het adviseert bedrijven over collectievorming, adviseert kunstenaars, stelt tentoonstellingen samen, organiseert manifestaties, studiereizen en lezingen. Annelou werkt o.a. voor ACR De Zonnehof en CBK Utrecht.

Wanneer: 11 februari 2010
Duur: 10 tot 17 uur
Waar: Ateliercomplex van Anneke Savenije – Modemweg, Amersfoort
Aantal: minimaal 15 personen maximaal 20
Kosten: € 60,–

U ontvangt een reader met richtlijnen en tips over het aanvragen van subsidie of sponsoring

Aanmeldingen: as@dehogehoed.eu